Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości

CLEVER EQUIPMENT zaprasza do kontaktu!

Zamówienia i wizyty

Klaudyna Przybylska

Clever Equipment jest marką należącą do Crazy Spring Sp. z o. o.

Crazy Spring Sp. z o. o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  ‪0000776386; NIP (TAX No.): ‪123 142 94 94, pod adresem: 05-505 Łoś ul. Meliorantów 3.

W skrócie

Clever Equipment to marka, której celem jest otwarcie drzwi do światowych standardów polskim jeźdźcom, właścicielom i hodowcom. Pragniemy aby konie w naszym otoczeniu mogły korzystać z rozwiązań rehabilitacyjnych oraz wspomagających zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną, takich jak w krajach gdzie nowoczesne technologie są bardziej zaawansowane.

Informacje kontaktowe

Clever Equipment - magnetoterapia koni
Tel:  +48 509 382 029
Email:    k.przybylska@crazyspring.pl

Znajdź nas na FB:

©2023 Clever Equipment - Crazy Spring. Magnetoterapia koni. Fizykoterapia i rehabilitacja. Realizacja TIMEDIA.PL